• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música
Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música


La Resolució TSF/547/2021, de 25 de febrer, publicada al DOGC número 8354, de 12 de març, aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu

08/03/2021

El capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, crea un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música que han vist les seves activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya. Poden ser beneficiàries de l'ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música les persones que acreditin el compliment dels requisits que estableix l’art. 3 de l’annex de la resolució.

La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, és de 750 euros.

Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores del dia 3 de març i fins a les 15 hores del darrer dia hàbil. En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC