• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre
Mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre


Totes les persones, majors de sis anys, procedents de zones de risc de França, que arribin a Espanya per via terrestre hauran de disposar d'una prova PCR (RT-PCR), una prova TMA o un altre tipus de prova diagnòstica per a SARS-CoV-2 basada en tècniques moleculars equivalents, amb resultat negatiu, realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada (Ordre SND/292/2021, de 26 de març, publicada al BOE número 74, de 27 de març)

29/03/2021

S'entén per zones de risc totes les zones de França qualificades pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties amb nivell de risc de color vermell fosc, vermell, taronja o gris, sobre la base dels indicadors combinats establerts en la Recomanació (UE) 2021/119 del Consell d'1 de febrer de 2021 per la qual es modifica la Recomanació (UE) 2020/1475 sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19.

La ordre produirà efectes als tres dies de la publicació al BOE i fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pe r la COVID-19, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC