• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga per segona vegada l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroga per segona vegada l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/312/2021, de 31 de març, publicada al BOE número 79, de 2 d’abril

07/04/2021

Es prorroga el que es disposa en els apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta ordre produeix efectes des de les 00.00 hores del 5 d'abril de 2021 fins a les 24:00 hores del 19 d'abril de 2021, podent prorrogar-se els seus efectes de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC