• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Es proposa que es prorroguin i es modifiquin les mesures previstes a la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del DLL 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 19 d'abril de 2021 (Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril, publicada al DOGC número 8383 de 9 d’abril)

09/04/2021

Els indicadors epidemiològics i assistencials exposats obliguen a mantenir les mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la mobilitat i a prorrogar les mesures preventives dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats.

Addicionalment, si bé es manté la comarca com a àmbit territorial en el qual es permet la mobilitat personal, amb les excepcions justificades, se suprimeix la possibilitat de desplaçament a una altra comarca diferent de la de residència habitual de les persones que integren la bombolla de convivència, com a mesura per limitar més la mobilitat i la major activitat social que aquesta pot portar associada. La nova regulació de l'apartat 3.1 d'aquesta resolució entra en vigor el dia 9 d'abril de 2021 i, en aquest sentit, durant aquest dia, desplaça la regulació continguda en l'apartat 3.1 de la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, que roman vigent fins a les 00:00 hores del dia 10 d'abril de 2021 en la resta de les seves previsions.

D'altra banda, es recupera el règim aplicable en les trobades familiars i/o socials que es va establir en el moment més àlgid de la corba pandèmica durant la tercera onada, i que es va mostrar útil per assolir l'objectiu de doblegar la tendència ascendent dels contagis. Així, les trobades familiars i/o socials es permeten sempre que no se superin les sis persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència. Aquestes mesures posen l'accent en el manteniment de la bombolla de convivència, espai segur que ha de ser el més estable possible en les seves relacions, com a factor determinant en el trencament de les cadenes de transmissió. A aquestes mesures obligatòries, s'hi afegeix la recomanació que les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats −incloent els domicilis− es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Finalment, s'especifica expressament la inclusió de determinades activitats, com els llits elàstics o els jocs d'escapada (escape room), entre les activitats recreatives suspeses, per seguretat jurídica.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 10 d'abril de 2021, a excepció de l'apartat 3.1, que entra en vigor el dia 9 d'abril de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC