• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroguen les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/363/2021, de 16 d'abril, publicada al BOE número 92, de 17 d’abril

19/04/2021

Queda prorrogat el que es disposa als apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND/181/2021, de 2 de març. Aquesta ordre estableix que les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat en la República Federativa del Brasil, la República de Sud-àfrica, la República de Botswana, la Unió de Comores, la República de Ghana, la República de Kenya, la República de Moçambic, la República Unida de Tanzània, la República de Zàmbia, la República de Zimbàbue, la República del Perú i la República de Colòmbia a qualsevol aeroport situat en el Regne d'Espanya, amb o sense escales intermèdies, hauran de guardar quarantena durant els deu dies següents a la seva arribada, o durant tota la seva estada a Espanya si aquesta fos inferior a aquest termini, podent aquesta suspendre's al setè dia si a la persona se li realitza una prova diagnòstica d'infecció activa amb resultat negatiu. Queda exceptuat del que es preveu en l'ordre el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.

Durant el període de quarantena, les persones obligades a realitzar-la hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, havent de limitar els seus desplaçaments, així com els accessos de terceres persones al domicili o allotjament, als imprescindibles per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Causes de força major o situació de necessitat.

Aquesta ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 20 d'abril de 2021 fins a les 24:00 hores del 3 de maig de 2021, podent prorrogar-se els seus efectes de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC