• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


L'Ordre INT/448/2021, de 10 de maig, publicada al BOE número 112, d'11 de maig de 2020 modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual s'establien aquests criteris

11/05/2021

La Recomanació (UE) 2020/912 del Consell, de 30 de juny, sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la Unió Europea i el possible aixecament d'aquesta restricció, va establir un llistat de tercers països els residents dels quals quedaven exempts de les restriccions de viatge a la Unió Europea, així com un conjunt de categories específiques de persones també exemptes d'aquestes restriccions, independentment del seu lloc de procedència. Aquesta recomanació ha estat modificada en successives ocasions per a anar adaptant el llistat de tercers països a les circumstàncies epidemiològiques.

La recomanació del Consell i les seves modificacions han estat aplicades a Espanya mitjançant l'Orde INT/595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, del mateix títol, amb les seves pròrrogues i modificacions, l'última d'elles mitjançant l'Orde INT/420/2021, de 29 d'abril, que estenia els seus efectes fins a les 24:00 hores del 31 de maig de 2021.

El 6 de maig es va aprovar una modificació de la Recomanació del Consell de la Unió Europea amb la fi incloure a Israel en el llistat de països els residents dels quals estan exempts de restriccions. Sobre la base de tot l'anterior es modifica l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per a incloure a Israel en l'annex.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC