• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Programa temporal per al reforç i suport en la gestió d'ajuts a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i les persones autònomes per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19
Es crea el Programa temporal per al reforç i suport en la gestió d'ajuts a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i les persones autònomes per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19


Acord GOV/62/2021, d'11 de maig, publicat al DOGC número 8409, de 13 de maig

13/05/2021

L’Acord crea un Programa temporal per al reforç i suport en la gestió d'ajuts a les persones afectades per un ERTO i les persones autònomes, adscrit a la Direcció General de Relacions Laboral, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19 amb una vigència temporal d'un any des de la data de la publicació al DOGC d'aquest acord. Aquesta vigència es podrà ampliar a un màxim de tres anys, prèvia autorització dels òrgans competents i sempre que continuïn les circumstàncies que justifiquen l'aprovació del Programa.

La finalitat del Programa és garantir la implantació i la gestió dels ajuts econòmics i d'orientació i formació a les persones afectades per un ERTO i a les persones treballadores autònomes.

Les tasques que s'exerceixen en el marc del Programa estan vinculades a la gestió de línies de subvenció i d'ajuts extraordinàries, així com a l'orientació i formació a les persones afectades per un ERTO i a les persones treballadores autònomes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC