• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya i el Ripollès
Ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya i el Ripollès


Aquesta Resolució (TSF/1470/2021, DOGC número 8412, de 18 de maig) té per objecte obrir la convocatòria, per a l'any 2021, per a la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts extraordinaris
Els territoris afectats pel tancament perimetral són les comarques de la Cerdanya i el Ripollès
El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats contractants serà del 2 d'agost de 2021 fins al 2 de novembre de 2021


18/05/2021

Són subvencionables les actuacions següents:

a. Aprenentatge i capacitació.

b. Plans d'ocupació.

c. Acollida i acompanyament a la inserció laboral.

d. Prospecció i assessorament.

e. Foment de la contractació

f. Assistència tècnica.

g. Coordinació del projecte.

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta resolució són les que recull la base 6 de l'Ordre TSF/87/2021, de 27 d'abril.

Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) o com a demandants d'ocupació (DO), d'acord amb els requisits previstos per cada actuació subvencionable. Aquesta comprovació es farà el dia abans de l'entrada de la persona en el projecte integrat.

Les entitats beneficiàries han d'atendre les persones demandants d'ocupació de l'àmbit territorial que hagin definit al projecte. També es poden atendre persones de fora de l'àmbit territorial del projecte que s'hagin vist afectades a conseqüència d'aquest tancament perimetral.

Es prioritzaran les persones en situació de risc d'exclusió social i laboral corresponents als col·lectius següents:

- Persones en situació de desocupació de llarga durada i/o sense prestació.

- Dones amb baixa qualificació professional.

- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

- Dones en situació de reincorporació al mercat de treball.

- Persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris en situació de desavantatge laboral, amb o sense experiència laboral.

- Persones amb diversitat funcional física, psíquica, mental o sensorial.

- Persones amb trastorn mental sever.

- Altres persones en situació de desavantatge laboral i/o risc d'exclusió social en funció de les característiques del territori objecte d'actuació, especialment en relació amb l'impacte que les mesures sanitàries per lluitar contra la pandèmia han tingut respecte a la seva situació d'atur.

Poden ser entitats destinatàries d'aquests ajuts en les actuacions de l'Eix 2 les entitats previstes a la base 2.3 de l'Ordre TSF/87/2021, de 27 d'abril, les empreses, els autònoms i les entitats sense afany de lucre.

El termini de presentació de sol·licituds dels projectes presentats per les entitats promotores és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'Ordre TSF/87/2021, de 27 d'abril.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC