• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Canvis en els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre INT/484/2021, de 19 de maig, publicada al BOE núm. 121, de 21 de maig de 2021

21/05/2021

En l'actualitat, es debat en el si del Consell de la Unió europea, una modificació de la Recomanació (UE) 2020/912 que és previsible que permeti la inclusió del Regne Unit i del Japó entre els països exempts de restriccions. Diversos Estats membres ja els col·loquen en aquesta posició privilegiada. Pel que fa al Regne Unit, Espanya rep anualment un nombre de visitants que no sols és especialment rellevant en termes absoluts sinó també relatius, per la qual cosa molts sectors econòmics necessiten adaptar les seves capacitats amb anticipació als canvis que es produeixin en fronteres.

Per això es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, amb la finalitat d'incloure al Regne Unit i al Japó en el seu annex. L'entrada en vigor d'aquest canvi es fixa per a les 00.00 hores del 24 de maig de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC