• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


D'acord amb l’estat de situació, es proposa que es prorroguin i es modifiquin les mesures previstes a la Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2021 (Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, publicada al DOGC número 8416, de 22 de maig)

25/05/2021

El nivell de cobertura vacunal poblacional és petit i el principi de prudència, malgrat l'evolució favorable dels indicadors, determina la necessitat de continuar mantenint limitacions tendents a minimitzar els contactes socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, i evitar activitats que concentrin gran nombre de persones. En aquest sentit, entre les mesures que impliquen una restricció de drets fonamentals, la present resolució manté la limitació concernent al nombre màxim de persones que es poden concentrar en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, si bé d'acord amb la millora de les dades exposada, estableix aquest límit en deu persones, llevat que es tracti de convivents, així com la limitació en la concentració de persones en els actes religiosos, que es manté en el 50% de l'aforament autoritzat, però s'incrementa el nombre màxim de persones que es poden concentrar cada acte (1.000 o 3.000 persones, en funció de les condicions de ventilació de l'espai).

Pel que fa a les restriccions per sectors econòmics escau destacar la represa de la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, subjecta a unes condicions, amb caràcter general, que impliquen la reducció de l'aforament al 50% de l'autoritzat i la limitació del nombre d'assistents a 1.000 persones o a 3.000 persones si es desenvolupen a l'aire lliure o en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació reforçada establertes a l'annex 1 i les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2. Aquestes limitacions es poden superar, per a esdeveniments concrets, si així ho autoritza prèviament el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, un cop emès informe favorable de l'ajuntament corresponent i sempre que es duguin a terme en un recinte firal i l'organització de l'activitat disposi d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Així mateix, en aquests esdeveniments es permet celebrar aperitius a peu dret, amb subjecció a requisits de distància entre taules, presentació dels aliments en format individual i subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

D'altra banda, s'amplia l'horari d'obertura al públic, de les 06:00 hores fins a les 24:00 hores, de les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, i serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. En l'àmbit de la restauració s'autoritza que tant a l'interior com a les terrasses d'aquests establiments puguin haver-hi fins a sis comensals per taula, límit que no s'aplica quan es tracta de convivents.

Es mantenen les mesures en activitats que impliquen gran concentració de persones, si bé s'incrementa el percentatge d'ocupació sobre els aforaments autoritzats, com és el cas del comerç minorista, i de l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat, que passa del 30% al 50%.

En la mateixa línia, les activitats culturals d'arts escèniques i musicals passen a poder ocupar un 70% de l'aforament autoritzat, amb un nombre màxim de persones per sessió o actuació que s'estableix en 1.000 persones o en 3.000 persones, si es realitzen a l'aire lliure o en locals amb sistema de ventilació reforçada.

Assoleixen també el percentatge d'ocupació del 70% sobre l'aforament autoritzat els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals.

Així mateix, en les competicions esportives que es poden desenvolupar amb públic, si bé es manté la limitació del 50% de l'aforament autoritzat, també s'eleva fins a 1.000 o 3.000 persones el nombre màxim de persones assistents, en funció de les condicions de ventilació.

En les activitats docents universitàries de tipus teòric s'amplia la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l'estudiantat de cada universitat.

En altres àmbits d'activitats, mantenint les corresponents mesures establertes per a cadascuna d'elles, s'incrementa fins a 10 el nombre de persones que es poden agrupar. És el cas de les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, que poden acollir fins a 10 alumnes per aula, de les activitats grupals en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats que no acreditin sistemes de ventilació reforçada, que poden arribar a concentrar fins a 10 persones, inclosa la monitora o professora, de les activitats de l'àmbit del lleure educatiu i del lleure inclusiu, de les activitats cíviques i comunitàries, sigui quina sigui la finalitat, i de les activitats relacionades amb el joc, que es poden realitzar en grups de màxim 10 persones.

Finalment, escau assenyalar que s'autoritza l'obertura dels serveis complementaris de bar i de restauració en els establiments en què es desenvolupen activitats lúdiques i en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, amb subjecció a les condicions establertes per a aquells establiments en l'apartat 11 de la Resolució.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 24 de maig de 2021.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC