• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre INT/552/2021, de 4 de juny, publicada al BOE número 134, de 5 de juny

07/06/2021

L'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, inclou un llistat de tercers països els residents dels quals queden exempts de les restriccions de viatge a Espanya, així com un conjunt de categories específiques de persones també exemptes d'aquestes restriccions, independentment del seu lloc de procedència. El moment actual recomana la introducció d'un tercer criteri, relacionat amb la vacunació. Al mateix temps, s'aprofita la modificació de la citada ordre ministerial per a realitzar unes certes precisions sobre la categoria d'estudiants –exempta de restriccions– i per a evitar possibles confusions en la interpretació de les restriccions reforçades aplicables a tercers països per a la procedència dels quals el Ministeri de Sanitat obliga a quarantena, i que no han d'afectar els beneficiaris del dret a la lliure circulació.

Aquesta ordre serà efectiva des de les 00.00 hores del 7 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC