• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya


Resolució de 8 de juny de 2021, publicada al BOE número 137, de 9 de juny, de la Direcció General de Salut Pública, que modifica la de 4 de juny de 2021, relativa a aquests controls

10/06/2021

L'Ordre INT/552/2021, de 4 de juny, per la qual es modifica l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el seu article 1 k) estableix com a excepció a les persones proveïdes d'un certificat de vacunació que el Ministeri de Sanitat reconegui a aquest efecte, prèvia comprovació per les autoritats sanitàries, així com els menors acompanyants als quals el Ministeri de Sanitat estengui els efectes. Per això, es fa precís establir els criteris a aplicar als menors acompanyants de persones que viatgin a Espanya en base aquesta categoria de l'Orde INT/552/2021. Tenint present que l'edat mínima per a optar a la vacunació, els límits que ja tenen establert alguns dels països del nostre entorn pròxim i que en l'actual revisió, que es troba en tramitació, de la Recomanació del Consell per la qual es modifica la Recomanació (UE) 2020/1475 del Consell, de 13 d'octubre de 2020, sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19 es contempla que els nens menors de 12 anys han d'estar exempts del requisit de sotmetre's a una prova relacionada amb el viatge per detectar la infecció per SARS-CoV-2, es considera adequat elevar l'edat mínima d'exigència de requisits sanitaris contemplada en la Resolució de 4 de juny de 2021, de 6 a 12 anys.

Aquesta resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir el 9 de juny de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC