• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Modificació de la declaració d'actuacions coordinades enfront de la COVID-19
Modificació de la declaració d'actuacions coordinades enfront de la COVID-19


Resolució de 10 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es publica l'Acord de modificació (BOE número 139, d’11 de juny)

11/06/2021

En la seva sessió del 2 de juny de 2021, el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar que fossin declarades actuacions coordinades enfront de la COVID-19 una sèrie de mesures i recomanacions relatives a l'oci nocturn, a l'hostaleria i a la restauració, als esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries, al consum de tabac i productes relacionats, a les mesures sobre vacunació, a l'Estudi Nacional de Seroprevalença ENA-COVID, a les mesures de cribratge en asimptomàtics i a la coordinació amb les Entitats Locals.

Ara, s'eliminen els subapartats A), B) i C) del punt 1 de l'apartat primer i es reordenen correlativament la resta de subapartats d'aquest. També s'afegeix un nou paràgraf al final de l'apartat primer, i un nou punt 3 a l'apartat primer.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC