• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El Seminari de Dret Local 2020-2021 de l'FMC arriba a la seva fi debatent sobre conciliació i sobre la pandèmia
El Seminari de Dret Local 2020-2021 de l'FMC arriba a la seva fi debatent sobre conciliació i sobre la pandèmia


En la sessió d’avui els dos temes centrals són la conciliació en la jurisdicció contenciosa administrativa i la relació entre ciència i dret en temps de pandèmia. A més, als grups de treball, s’explica quina és la situació dels regidors no adscrits després de la Sentència del Tribunal Suprem de 26 d'octubre de 2020, i com s'han de regular els habitatges d'ús turístic i les llars compartides.

El Seminari de Dret Local és un curs d'actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències organitzat per l’FMC, en el que participen centenars de juristes al servei de les administracions locals de Catalunya. Amb la sessió celebrada aquest matí, l'SDL, amb més de 200 participants, arriba al final de la seva 33a edició, que va començar el 9 d'octubre de 2020


18/06/2021

La secretària general adjunta de la Federació de Municipis de Catalunya; Susanna Mèrida; el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local, Juli Ponce; la secretària general de la Diputació de Barcelona, Petra Mahillo; i la lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona, Àngels Orriols, han obert la sessió d'avui del Seminari de Dret Local de l'FMC, la darrera de l'edició 2020-2021.

Jesús Cudero Blas, magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, a continuació ens ha explicat en la seva ponència com s'ha incorporat la mediació 'intrajudicial' en l'àmbit del procés contenciós administratiu, amb dues precisions prèvies: la primera és que tradicionalment s'ha entès la mediació com un sistema alternatiu substitutiu del judicial per resoldre les controvèrsies que se susciten entre els subjectes de dret; i la segona és que en èpoques recents, la mediació ha anat aconseguit un cert protagonisme per configurar-se com un sistema complementari al judicial, que actua al costat del procés o, millor, inserit dins el procediment judicial per pròpia decisió dels jutges i tribunals i, òbviament, de les parts.

Per parlar de la relació entre la pandèmia de la COVID-19, la ciència i el dret, ens acompanya José Esteve Pardo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, ens parla de la necessitat de reinstaurar la connexió de la ciència amb el dret; i ens introdueix en les regulacions i les decisions en entorns d’incertesa científica (els diferents temps de la ciència i el dret); la diferència entre coneixement mig i coneixement científic expert en la crisi de la COVID-19; les estratègies desenvolupades pel dret per decidir en situacions d'incertesa científica; l'estratègia externa, cientificista, de decisió en la incertesa; l'estratègia interna de decisió sobre certeses i referències construïdes, de ficció;

Finalment, al grup de treball número I, sobre personal, règim jurídic, hisenda, Carmen Alonso, secretària de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha informat de quina és la situació en què es troben els regidors no adscrits després de la Sentència del Tribunal Suprem de 26 d'octubre de 2020.

Al grup de treball número II, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, Xavier Silvestre i Castejón, lletrat consistorial de la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, ha analitzat la regulació dels habitatges d'ús turístic i les llars compartides en el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. En aquest sentit, ha explicat quina ha estat l'evolució normativa, la relació entre com regular l'habitatge turístic i la Directiva de Serveis, quins són els requisits dels habitatges d'ús turístic i de les llars compartides, què prohibeixen els estatuts comunitaris, en què consisteix el règim d'habilitació, el contingut, els efectes i els defectes en la comunicació, què són les plataformes d'allotjament turístic i quin és el règim sancionador.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació sessió 14 de maig de 2021
Més informació al web
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC