• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga la quarantena de les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroga la quarantena de les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/722/2021, de 8 de juliol, publicada al BOE núm. 163, de 9 de juliol de 2021

09/07/2021

Es prorroguen els apartats primer, segon i tercer de l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Aquesta ordre produirà efectes des de les 00.00 hores de l'11 de juliol de 2021 fins a les 24:00 hores del 24 de juliol de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC