• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut adreçat a persones afectades per un ERTO a conseqüència de la pandèmia i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut adreçat a persones afectades per un ERTO a conseqüència de la pandèmia i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària


L'objecte d'aquesta Ordre EMT/157/2021, de 22 de juliol, publicada al DOGC número 8465, de 26 de juliol, és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 4 de l'RDLL 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que prorroga les mesures de protecció de les persones treballadores recollides a l'RDLL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

26/07/2021

La regulació del procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 4 de l'RDLL 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que prorroga les mesures de protecció de les persones treballadores recollides a l'RDLL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que es troben en situació de cobrament de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus. Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Totes les persones, per poder ser beneficiàries, han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, és una condició necessària per poder percebre l'ajut. El formulari esmentat, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

L'aportació de documentació complementària respecte a l'ajut que preveu aquesta Ordre s'ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics. La informació per fer aquesta aportació de documentació estarà disponible a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada del web de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
Més informació al web


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC