• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


La Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol, publicada al DOGC número 8468A, de 29 de juliol, prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període de 7 dies

30/07/2021

L'aplicació de la mesura del toc de queda, de les 01.00 hores a les 06.00 hores, afecta els 136 municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l'annex 1 de la present resolució, així com els 27 municipis el terme dels quals es troba totalment o quasi totalment envoltat per municipis relacionats a l'annex 1 de la present resolució i que figuren relacionats en el seu annex 2. Es reverteixi la mesura adoptada abans de la cinquena onada que permet que, amb ocasió d'esdeveniments culturals i esportius en espais a l'aire lliure amb aforaments superiors a 15.000 persones, es pugui concentrar un nombre molt elevat de persones (20% de l'aforament autoritzat, en sectors), i es limita a un màxim de 3.000 persones, independentment de l’aforament.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 30 de juliol de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC