• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, publicada al DOGC número 8494, de 3 de setembre

06/09/2021

Mitjançant aquesta resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2665/2021, de 26 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres, i en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Concretament, les mesures en matèria de salut pública que són objecte de pròrroga o modificació són en matèria de desplaçaments personals (veure apartat 2 de la resolució), horaris de tancament (veure apartat 3 de la resolució), mesures de prevenció i higiene en centres de treball (veure apartat 4 de la resolució), reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (veure apartat 5 de la resolució), ús de mascareta (veure apartat 6 de la resolució), empreses de serveis i comerç minorista (veure apartat 7 de la resolució), actes religiosos i cerimònies civils (veure apartat 8 de la resolució), ús del transport públic (veure apartat 9 de la resolució), activitats culturals, espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats (veure apartat 10 de la resolució), activitats relacionades amb el joc (veure apartat 11 de la resolució), activitats d’hostaleria i restauració (veure apartat 12 de la resolució), activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) (veure apartat 13 de la resolució), activitats docents universitàries (veure apartat 14 de la resolució), altres activitats formatives (veure apartat 15 de la resolució), equipaments cívics (veure apartat 16 de la resolució), congressos, convencions, fires comercials i festes majors (veure apartat 17 de la resolució), activitats populars i tradicionals (veure apartat 18 de la resolució), activitats recreatives musicals (veure apartat 19 de la resolució), consum de tabac i assimilats (veure apartat 20 de la resolució), actuacions policials (veure apartat 21 de la resolució), inspecció i règim sancionador (veure apartat 22 de la resolució), mesures de coordinació i seguiment policial (veure apartat 23 de la resolució).

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per 7 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta resolució.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 3 de setembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC