• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L'FMC oferirà un nou servei d'assistència, assessorament, orientació i acompanyament als municipis de Catalunya en relació amb els fons europeus
L'FMC oferirà un nou servei d'assistència, assessorament, orientació i acompanyament als municipis de Catalunya en relació amb els fons europeus


En un moment cabdal per a la recuperació i transformació dels nostres pobles i ciutats, els municipis hem de ser capaços d'aprofitar l'aportació extraordinària de fons europeus previstos per fer-ho possible

La Federació de Municipis de Catalunya considera que els fons europeus són una oportunitat única pels nostres Ajuntaments que no podem deixar passar. Per aquest motiu estem treballant per crear un servei potent d'informació, assessorament i acompanyament dels municipis de Catalunya


15/09/2021

En un context de crisi sense precedents provocat per la pandèmia de la COVID19, el Consell Europeu va aprovar un pressupost integrat pel pressupost a llarg termini (nou Marc Financer Plurianual 2021-2027) i per un instrument d’estímul temporal (el Next Generation EU). Els fons europeus serviran per promoure la recuperació i la sortida de la crisi posant les bases d'una Europa més moderna i sostenible. Tant el Next Generation EU com el nou Marc Financer Plurianual 2021-2027 inclouen instruments financers que poden ser molt rellevants per als governs locals catalans.

És per això que la Federació de Municipis de Catalunya ha mobilitzat els recursos de l'entitat amb la voluntat d'oferir un nou servei que apropi els ajuntaments a les oportunitats que ofereix el pressupost europeu.

Amb la voluntat que aquest servei arribi a tots els municipis de Catalunya, l'FMC està estructurant una xarxa de col·laboració que permeti fer extensiu el servei a tots els municipis. D'aquesta manera es donarà suport al conjunt d'ajuntaments. El servei constarà d'un sistema d'informació i alerta sobre fons europeus, un punt d'assistència tècnica als governs locals i un acompanyament estratègic als governs locals. S'informarà en detall als municipis sobre cadascuna de les prestacions que s'oferiran.

L'FMC vol ser un aliat més dels municipis, acompanyant-los en la recuperació i la sortida de la crisi, a través de potenciar les possibilitats d'obtenir finançament dels fons europeus per als projectes de transformació dels pobles i ciutats.

És previst que aquest nou servei entri en funcionament durant el proper mes d'octubre.


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC