• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La regeneració urbana, a debat al Seminari Tècnic Local de l'FMC
La regeneració urbana, a debat al Seminari Tècnic Local de l'FMC


De quina manera podem actuar per millorar les condicions d'habitabilitat? Quina és la via per remodelar àrees urbanes? Com es poden desenvolupar més bé els aspectes urbanístics físics i espaials? Per aclarir aquests dubtes i d'altres relacionats amb la regeneració urbana, la Federació de Municipis de Catalunya ha programat aquest matí una sessió en la que més de 200 inscrits analitzen diferents casos de regeneració urbana (INCASOL, Sant Boi de Llobregat i Barcelona)

17/09/2021

Els primers ponents, Pere Picorelli Riutord, coordinador de Projectes Remodelació; i Elisa Martínez Torrentó, cap de l'àmbit de remodelació de Barris de l'Incasòl, ens han explicat quins són els objectius i les finalitats de l'Incasòl, quina ha estat l'evolució en 40 anys, i quines són les seves actuacions, concretament pel que fa a la remodelació de barris. En aquest sentit, han informat als assistents en què consisteix el programa de remodelació de barris que s'ha portat a terme a Sant Roc (Badalona) i el programa de regeneració de barris de Can Garcia, de Manlleu. També han exposat casos d'inflexió en els programes de remodelació i regeneració (Terrassa i Mollerussa). I han acabat la seva intervenció fent un balanç i introduint propostes de futur: davant els reptes de vulnerabilitat urbana, pobresa estructural i la necessitat de nous instruments, afirmant que caldria més integralitat, altres mesures de cohesió social (com el control del preu de lloguer), una nova llei de barris, que hi hagués operadors d'àmbit supramunicipal o multinivell, i més dotació econòmica.

En la segona ponència de la sessió d'avui s'explica la remodelació dels espais urbans de Ciutat Cooperativa i del Molí Nou, a Sant Boi de Llobregat. Albert Gassull, director de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, diu que l'objectiu de la millora passava per intervenir i definir diferents àmbits d’actuació. En aquest sentit, es va optar per una ordenació que permetés un creixement endreçat. Els dos barris eren diferents: en un calia resoldre la connexió amb l'estació i remodelar o arranjar els carrers, i en l'altre, la intervenció, a més de resoldre problemes d'accessibilitat i de serveis, era la recuperació de l'espai públic com a articulador del barri mitjançant la creació d'alineacions.

Finalment, Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, informa sobre com ha de ser la regeneració urbana per a una ciutat mixta, com Barcelona. Així, introduirà quin és el context urbà actual, tenint en compte l'emergència climàtica, l'emergència habitacional i la crisi econòmica; quin ha de ser el model de ciutat, és a dir, una ciutat mixta, de qualitat ambiental, que potencia la vida quotidiana i les activitats productives; en què consisteix l'estratègia multiescalar (planificació urbanística, projectes d'urbanització, regeneració de barris, rehabilitació d’edificis singulars...), i definirà amb més concreció el cas del 22@ (com poder fer-lo més inclusiu i sostenible).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació STL
Informació sessió 9 de juliol


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC