• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Comitè Científic Assessor de la COVID-19
Es crea el Comitè Científic Assessor de la COVID-19


Resolució SLT/2917/2021, de 29 de setembre, publicada al DOGC número 8513, de 30 de setembre de 2021

30/09/2021

Es crea el Comitè Científic Assessor de la COVID-19, com a òrgan assessor per a l'abordatge d'estratègies de control de la pandèmia pel SARS-CoV-2. El Comitè Científic Assessor de la COVID-19 s'adscriu orgànicament a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

La finalitat del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 és assessorar tècnicament, sobre la base del coneixement científic, en l'objectiu de donar la millor resposta possible a la crisi sanitària que suposa la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Corresponen al Comitè Científic Assessor de la COVID-19 les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu en la determinació de les estratègies de control de la COVID-19 del Departament de Salut i, a aquests efectes, emetre recomanacions i propostes sobre l'abordatge de la problemàtica que la pandèmia planteja.

b) Assessorar i emetre informes pel que fa a totes les matèries relacionades amb aquesta temàtica que el conseller o consellera de Salut o el secretari o secretària de Salut Pública sotmeti a la seva consideració.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC