• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, publicada al DOGC número 8528, de 22 d’octubre de 2021

22/10/2021

D'acord amb el document Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 elaborat per la Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta, aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), i actualitzat en data de 2 de juny de 2021, Catalunya es troba en fase d'alerta 1 (sobre un total de 4 fases), amb una valoració de situació de risc baix. Aquesta dada indica que s'està en una fase de brots complexos o bé una transmissió comunitària limitada, essent aquest darrer el cas de Catalunya. En aquest context, el Document recomana relacionar-se en bombolles socials estructurades, reunions de fins a un màxim de 10 persones (llevat dels grups de convivència estables) i mantenir les mesures de distanciament i higiene i prevenció.

En aquest estat de situació, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya proposa revisar la desescalada, de manera molt prudent, en algunes de les mesures vigents, i alhora, mantenir les mesures d'accés en les activitats recreatives musicals i activitats culturals assimilades.

Conformement amb la situació epidemiològica i assistencial, i en coherència amb la revisió i supressió de les mesures de contenció que s'han vingut aplicant per a la gestió de la pandèmia, els plans sectorials aprovats corresponents a activitats regulades s'estan revisant. En el darrers dies, alguns d'ells han estat deixats sense efecte, i això comporta la liberalització de determinats sectors pel que fa a mesures de regulació de l'activitat específiques, no obstant el manteniment de l'aplicació d'aquelles mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic. En d'altres sectors, els plans sectorials, mentre continuïn vigents, es continuen aplicant en allò que no contradiguin la Resolució i, per tant, en aquelles mesures organitzatives que no comportin limitacions a l'activitat en què han estat aixecades.

La resta de mesures es mantenen, si bé es continua flexibilitzant el règim d'aforaments. Així, s'aixeca la limitació de l'aforament en tots els equipaments esportius, tant en recintes oberts com en espais tancats, que es poden omplir fins al 100% de la capacitat, amb subjecció a mesures preventives especials en aquells equipament que poden arribar concentrar més de 10.000 persones.

Les limitacions en l'aforament es mantenen en el sector de l'oci nocturn, en les activitats que es realitzen en espais interiors: en les activitats recreatives musicals subjectes a autorització o llicència, com també en les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari que es desenvolupen en altres espais que els corresponents a la llicència o autorització, integrades o no, en un altra activitat (parcs i fires d'atraccions, i festes majors, revetlles i festes populars) i que s'assimilen quant a la naturalesa de l'activitat, i es poden desenvolupar en les mateixes condicions, que les activitats recreatives musicals reglamentades. També es mantenen en els concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats. En aquestes activitats l'aforament permès passa del 70 al 80%.

En totes aquestes activitats, es manté la capa de protecció sanitària que suposa com a requisit d'accés la presentació del certificat emès per un servei públic de salut que acrediti alguna de les circumstàncies següents: que es disposa de la pauta vacunal completa contra la COVID-19, que es disposa d'una prova diagnòstica negativa COVID-19 PCR o test d'antígens amb una vigència determinada o que s'ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos.

La durada de les mesures s'estableix per quinze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta resolució.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució queden sense efectes la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC