• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Se suspenen algunes mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya
Se suspenen algunes mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya


Resolució SLT/3533/2021, de 26 de novembre, publicada al DOGC número 8552ª, de 26 de novembre

29/11/2021

S’acorda suspendre l'eficàcia de determinats apartats de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya en els termes que s'exposen a continuació:

a) Únicament, pel que fa a la remissió a l'apartat 8 (Ús del certificat COVID), de l'apartat 9, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 1, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 2, paràgraf quart; de l'apartat 12, punt 3, lletra f); de l'apartat 12, punt 5, paràgraf primer; de l'apartat 12, punt 6, paràgraf segon, i de l'apartat 13, paràgraf quart.

b) En la seva totalitat, de l'apartat 12, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 14, paràgraf primer, i de l'apartat 21.

Aquesta suspensió és efectiva fins que una nova resolució hi posi fi i determini l'aplicabilitat de les mesures afectades.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 26 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC