• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ
Convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ


Resolució EMT/3517/2021, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 8554, de 30 de novembre de 2021

30/11/2021

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/3460/2021, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (DOGC núm. 8550 de 24.11.2021).

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 175.000,00 euros.

Els terminis de presentació de sol·licitud serà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 16 de desembre de 2021.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 6 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGCa, és a dir, el dia 1 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC