• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats per al curs 2020-2021 i 2021-2022
Subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats per al curs 2020-2021 i 2021-2022


Resolució EDU/3519/2021, de 25 de novembre, publicada al DOGC número 8554, de 30 de novembre de 2021

30/11/2021

S’acorda denegar les subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats que consten a l'annex 2 d'aquesta resolució, per les causes que en cada cas s'hi especifica.

L'import d'aquesta resolució és de 8.329.980,42 euros del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020 prorrogat per a l'any 2021 i 4.164.990,21 euros aniran amb càrrec del pressupost de l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost esmentat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC