• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que hagin participat durant la temporada 2020-2021 en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic causa de de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant la temporada 2020-2021
Ajuts a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que hagin participat durant la temporada 2020-2021 en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic causa de de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant la temporada 2020-2021


Resolució PRE/3589/2021, de 30 de novembre, publicada al DOGC número 8556, de 2 de desembre de 2021

02/12/2021

S’acorda obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que hagin participat durant la temporada 2020-2021 en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic als seus espais de competició imposades a causa que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions a causa de de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant la temporada 2020-2021, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució PRE/3495/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència a clubs esportius i societats anònimes esportives amb equips masculins i/o femenins absoluts que hagin participat durant la temporada 2020-2021 en lligues regulars professionals i/o lligues regulars de la màxima categoria estatal per fer front a les afectacions econòmiques i socials derivades de les restriccions d'accés del públic als seus espais de competició imposades a causa que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions a causa de de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant la temporada 2020-2021 (DOGC núm. 8553, de 29.11.2021).

L'import de la dotació pressupostària inicial d'aquesta convocatòria és de 2.840.000 euros amb càrrec al pressupost del Consell Català de l'Esport per a l'exercici 2021.

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, és a dir, el dia 13 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC