• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/1376/2021, de 9 de desembre, publicada al BOE número 295, de 10 de desembre de 2021

10/12/2021

Es modifica l'apartat segon de l'Ordre SND/1309/2021, de 26 de novembre, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que queda redactat de la següent manera:

«Sobre la base de la seva evolució epidemiològica, es consideren com a països d'alt risc els següents:
– República de Botswana.
– Regne deEswatini.
– Regne de Lesotho.
– República de Malawi.
– República de Moçambic.
– República de Namíbia.
– República de Sud-àfrica.
– República de Zàmbia.
– República de Zimbàbue.»

Queda prorrogat el que es disposa en els apartats primer, tercer i quart de l'Ordre SND/1309/2021, de 26 de novembre, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La present ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 13 de desembre de 2021 fins a les 24:00 hores del 26 de desembre de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC