• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases de les ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Bases de les ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, publicada al BOE número 11, de 13 de gener de 2022

13/01/2022

Constitueix l'objecte d'aquesta ordre l'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que permetin avançar en la transformació i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago cap a un model de destinació turística intel·ligent basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial,, en el marc de de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya (d'ara endavant, Pla de Recuperació) i amb el Pla Turístic Nacional Xacobeo 2021-2022, així com la convocatòria corresponent a 2021.

La present ordre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a les ajudes en l'àmbit de la modernització i competitivitat del sector turístic, serà aplicable en tot el territori nacional sempre que els projectes presentats estiguin relacionats amb el camí de Sant Jaume en les seves diferents rutes.
a) Camí Francès: Ruta habitual dels pelegrins europeus des de l'Edat mitjana que té el seu començament a Espanya en Roncesvalles-Valcarlos (Navarra) i en Somport-Canfranc (Aragó). Documentada etapa per etapa des del segle XII, protegida per l'Estat com a conjunt històric des de 1962 i inclosa en la llista de Patrimoni Mundial per UNESCO en 1993. És la ruta triada en major mesura com a destinació turística avui dia.
b) Camins delimitats pel Consell Jacobeo: Camí de la Costa (Camí del Nord), Camí Primitiu, Camí de l'Interior Basc-De La Rioja, Camí Liebaniego, Camí Catalanoaragonès.
c) Altres camins: Camí Mossàrab per la via de la Plata, Camí d'Hivern, Camí de Llevant, Camí Mossàrab, Camí de Madrid, Camí Anglès, Camí de Fisterra-Muxía, Ruta de la Mar de Arousa i Riu Ulla; Camí de Mallorca i el Camí Canari.

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta ordre les agrupacions d'entitats locals que s'ajustin al règim previst en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estiguin situades en l'àmbit territorial determinat en l'article 3, i estiguin compostes pel número mínim i màxim de participants previstos en l'apartat següent.

Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin a aquest suport financer, seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria serà de 5 milions d'euros.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC