• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Distribució dels crèdits a les comunitats autònomes, i formalització dels compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l'exercici 2021
Distribució dels crèdits a les comunitats autònomes, i formalització dels compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a l'exercici 2021


Resolució de 4 de gener, publicada al BOE número 11, de 13 de gener de 2022

13/01/2022

La Conferència Sectorial de Turisme, en la seva reunió del dia 28 de juliol de 2021, d'acord amb el que es preveu en l'ordre del dia, va ratificar l'aprovació de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destí, marc del Programa de Sostenibilitat Turística en Destins. L'Estratègia s'instrumenta entorn de Programes de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins en els quals participen els tres nivells d'administracions turístiques; Administració General de l'Estat, comunitats o ciutats autònomes i entitats locals.

La seva aprovació va permetre l'inici de la convocatòria corresponent a l'exercici 2021 del Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destins 2021-2023, dirigida a entitats locals, en el context de la submesura 2 de la inversió 1 del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, PRTR).

En la seva reunió del dia 21 de desembre de 2021, la Conferència Sectorial de Turisme va ratificar l'Acord pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per un import total de 615.000.000 euros per a l'exercici 2021, publicat mitjançant resolució de 23 de desembre de 2021.

Per mitjà d’aquesta resolució es formalitzen els compromisos financers resultants de l’efectiva distribució dels crèdits a les respectives comunitats autònomes segons es detalla a les taules 1 i 2 de la present resolució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC