• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Covid-19: mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
Covid-19: mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia


Resolució SLT /342/2022 del 16 de febrer publicada al DOGC número 8608, del 17 de febrer de 2022

18/02/2022

El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ateses les dades de disminució del nombre de contagis i la transmissió comunitària del SARS-CoV-2 i la persistent reducció de tots els indicadors assistencials, proposa prorrogar les mesures vigents contingudes en la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, modificada per la Resolució SLT/254/2022, de 9 de febrer, per a un nou període de 14 dies.

Amb la l'eliminació de les limitacions dels aforaments i de les restriccions horàries, primerament, i la reobertura dels locals i establiments del sector de l'oci nocturn i la represa d'activitats recreatives musicals extraordinàries el passat 11 de febrer de 2022, el context actual de mesures se situa en un nivell d'intensitat menor per a tots els sectors d'activitat.

Es mantenen les mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc normatiu que estableixen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel que fa a l'ús de la mascareta. Així mateix, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT sempre que segueixin vigents, en les mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat que hagin estat aixecades.

També es perllonguen les restants mesures de prevenció que afecten les condicions d'exercici de diverses activitats, en funció del risc de transmissió que comporten.

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Les mesures que es contenen en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 18 de febrer de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC