• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
S'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/541/2022, de 2 de març, publicada al DOGC número 8618, de 3 de març de 2022

07/03/2022

El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, tenint en compte les actuals consideracions epidemiològiques i assistencials, proposa prorrogar la pràctica totalitat de les mesures vigents contingudes en la Resolució SLT/342/2022, de 16 de febrer, fins el 31 de març de 2022.

En el context descrit de transmissió comunitària del virus, però en procés de progressiva i sostinguda desacceleració, està justificat allargar el període de vigència d'aquestes mesures, les quals en molts aspectes defugen l'obligatorietat per recórrer a la recomanació o, si més no, mantenen una regulació que suposa un nivell d'afectació baix en els drets de les persones i els condicionants de l'activitat social i econòmica. La previsió de durada fins el 31 de març per al règim actual de mesures és proporcionada i d'acord amb la finalitat i l'evolució dels indicadors epidemiològics, sens perjudici que si les tendències es desviessin de les projeccions de baixada actual es puguin revisar en qualsevol moment. Tot això mentre arriba el moment en què la situació permeti noves estratègies d'abordatge de la COVID-19.

Així, es mantenen les mesures d'higiene i de prevenció generals corresponents al deure de protecció individual i col·lectiu establert per a la ciutadania i les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, d'acord amb el marc normatiu que estableixen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel que fa a l'ús de la mascareta. Així mateix, per a determinats sectors d'activitat, es continuen aplicant els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT sempre que segueixin vigents, en les mesures organitzatives que no contradiguin la Resolució, d'aplicació preferent, ni comportin limitacions en l'exercici de l'activitat que hagin estat aixecades.

També es perllonguen les restants mesures de prevenció que afecten les condicions d'exercici de diverses activitats, en funció del risc de transmissió que comporten.

Com a novetat, es flexibilitza l'oferta de transport públic en el sentit d'eliminar l'obligació de prestar el 100% de l'oferta en tots els serveis i establir-la només per a les hores punta (en tot cas, entre les 6.00 hores i les 9.00 hores del dies laborables), amb l'objectiu de permetre una gestió dels recursos disponibles adequada a la demanda de les distintes línies.

D'altra banda, es modula l'ús de la mascareta en l'activitat de ball, en funció que aquesta es dugui a terme en espais tancats o a l'aire lliure: en els espais tancats és obligatòria en tots els casos; a l'aire lliure, només en aquells espais en què es concentrin més de 1.000 persones.

La durada de les mesures s'estableix fins el 31 de març de 2022, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Les mesures que es contenen en aquesta Resolució entren en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de març de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC