• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Modificació de l’obligatorietat de l’ús de mascaretes
Modificació de l’obligatorietat de l’ús de mascaretes


El BOE de dimecres, 20 d’abril, publica la nova regulació de l’ús de mascaretes, en substitució del RD 115/2022, de 8 de febrer

21/04/2022

L’ús correcte de la mascareta és obligatori per a totes les persones més grans de 6 anys:

· Als centres sanitaris, sociosanitaris i residències de gent gran.En el cas de les residències i sociosanitaris, tenint en compte l’especial vulnerabilitat dels seus residents, les haurà de dur tant el personal que hi treballa com els visitants. Als centres sanitaris, els pacients ingressats només l’hauran de fer servir als espais compartits, no a les seves habitacions.

· Si tenim símptomes, encara que siguin lleus, compatibles amb la COVID-19 o altres malalties respiratòries.

· Al transport públic (metro, autobús, tren, avió, vaixell, taxi i VTC), amb l’excepció de les andanes i les estacions de viatgers.

· A les farmàcies.

· Als llocs de treball, la decisió dependrà del servei de prevenció de riscos laborals de cada organització o empresa.

· No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

Se’n recomana l'ús:

· Si patiu alguna condició de risc que pugui agreujar la malaltia que provoca el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), es recomana que feu ús de la mascareta en espais tancats amb moltes persones i en aglomeracions a l’aire lliure.

· Si heu estat contacte estret, durant deu dies, després del contacte.

· Per a tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones.

· Quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.

 

Adjuntem a continuació enllaços:

- al Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 94, de 20 d’abril de 2022) i 

- a la Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta (DOGC núm. 8649, de 19 d’abril de 2022)
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Reial Decret 286/2022
Resolució SLT/1064/2022


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC