• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a les persones participants en el Programa Erasmus+ ITER Mobility (SOC-ERASMUS ITER)
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a les persones participants en el Programa Erasmus+ ITER Mobility (SOC-ERASMUS ITER)


Ordre EMT/188/2022, de 26 de juliol, publicada al DOGC número 8720, de 29 de juliol de 2022

29/07/2022

El Reglament (UE) 2021/817 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2021 estableix el Programa de la Unió Europea per a l'educació i la formació, la joventut i l'esport (en endavant «Erasmus+»), com a successor del programa 2014-2020. L'objectiu general del programa és recolzar, mitjançant l'aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de persones en l'àmbit de l'educació i la formació, la joventut i l'esport, tant dins com fora d'Europa, a fi de contribuir al creixement sostenible, l'ocupació de qualitat, a la cohesió social, a impulsar la innovació i a reforçar la identitat europea i la ciutadania activa.

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions per facilitar mobilitats d'aprenentatge a l'estranger per a les persones participants beneficiàries, en el marc del Programa Erasmus+ ITER Mobility, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones que obtinguin un certificat de professionalitat i de les seves competències personals i professionals a través de la participació en estades de pràctiques en centres de treball de l'estranger, amb la mobilitat d'aprenentatge per observació de personal dels centres de formació, i amb l'intercanvi de bones pràctiques entre centres de formació continua i formació per l'ocupació a nivell europeu i internacional.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC