• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC explica els processos d’estabilització de l’ocupació temporal
L’FMC explica els processos d’estabilització de l’ocupació temporal


Aquest matí està tenint lloc la sessió corresponent al mes d’octubre del Seminari de Relacions Col·lectives, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya

En aquesta ocasió, hem considerat imprescindible abordar allò, que de manera generalitzada, s’està anomenant ‘ofertes d’estabilització’, i fer-ho no només reflexionant sobre les mesures previstes a la Llei 20/2021 per reduir l’actual temporalitat existent, sinó també sobre la reforma que l’esmentada llei ha comportat de l’article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, reforma encaminada a prevenir l’abús de la temporalitat


25/10/2022

Amb l’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, totes les administracions públiques s’han vist obligades a aprovar les corresponents ofertes públiques d’estabilització –publicació que calia fer-se abans del 30 de juny de 2022-, així com a confeccionar les bases generals i específiques que han de regir les convocatòries que hagin de dur a terme. La Llei 20/2021 determina que la publicació de les convocatòries ha d’estar realitzada abans del 31 de desembre de 2022. Per tant, hem considerat oportú dedicar aquest sessió a aquest tema.

Per abordar aquesta matèria, la professora Josefa Cantero Martínez (Universitat de Castella-La Manxa) i el professor Luis Miguel Arroyo Yanes (Universitat Pablo Olavide) estan participant en la segona de les sessions del Seminari sobre Relacions Col·lectives de l’FMC, que se celebra aquest matí, i que finalitza amb una taula rodona on es debatrà sobre la gestió de les convocatòries vinculades a les ofertes d’estabilització. Per fer-ho, comptem amb la participació dels ponents i amb la col·laboració de la directora de Recursos Humans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Eva Comellas Batet; i Lola Miró Folgado, directora del Servei de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC