• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
El programa Interreg SUDOE ja té dates i documents
El programa Interreg SUDOE ja té dates i documents


La primera convocatòria estarà oberta de l'1 al 31 de març i se centrarà en 3 prioritats, amb un total de 7 objectius específics

07/03/2023

El Programa Interreg SUDOE 2021-2027 va ser aprovat el 13 de desembre la Comissió Europea amb un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de 115,6 milions d'euros i un pressupost total de 154,2 milions d'euros. 

La convocatòria està oberta des de l'1 al 31 de març i se centrarà en 3 prioritats, amb un total de 7 objectius específics: 

Prioritat 1 - Preservar el capital natural i reforçar l'adaptació al canvi climàtic al SUDOE: 
· Objectiu específic 2.4. Afavorir l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de catàstrofes, així com la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes. 
· Objectiu específic 2.5. Promoure l'accés a l’aigua i una gestió hídrica sostenible. 
· Objectiu específic 2.7. Incrementar la protecció i la conservació de la natura, la biodiversitat i les infraestructures verdes, també a les zones urbanes, i reduir tota forma de contaminació. 

Prioritat 2 - Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius: 
· Objectiu específic 1.1. Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i assimilar tecnologies avançades. 
· Objectiu específic 1.4. Desenvolupar capacitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'emprenedoria. 

Prioritat 3 - Promoure la cohesió social i l'equilibri territorial i demogràfic al SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis: 
· Objectiu específic 4.5. Vetllar per la igualtat d'accés a l'assistència sanitària i reforçar la resiliència dels sistemes sanitaris, en particular l'atenció primària, així com fomentar la transició de l'assistència institucional a l'assistència als àmbits familiar i local.
· Objectiu específic 4.6. Potenciar el paper de la cultura i el turisme sostenible en el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la innovació social. 

Podran ser socis dels projectes les entitats ubicades a Espanya, Portugal i França (solament de les regions de Nova Aquitània, Alvèrnia (Auvernia) i Occitània) i un país tercer (Principat d'Andorra). 

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria de projectes poden ser: 
- Organismes públics.  
- Organismes de dret públic.  
- Entitats privades sense ànim de lucre.  
- Entitats privades amb ànim de lucre.
 
L'ajut FEDER disponible per a aquesta primera convocatòria és de 48,1 milions d'euros pel conjunt de les tres prioritats. 

El repartiment orientatiu del FEDER disponible per a cada prioritat és el següent: 
Prioritat 1: 24,1 milions d'euros. 
Prioritat 2: 13,3 milions d'euros. 
Prioritat 3: 10,7 milions d'euros. 

En cap cas la participació del FEDER no podrà sobrepassar el 75% del cost total subvencionable del projecte. 

No s'estableix cap import mínim o màxim del cost total subvencionable del projecte. 

Els documents que es poden descarregar: el text oficial de la convocatòria de projectes (aquí), el kit de candidatura i la Guia Sudoe a l'enllaç de la notícia.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la informació


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC