• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Línia d'ajuts per a l'enfortiment de l'activitat comercial a zones turístiques per a l'any 2023
Línia d'ajuts per a l'enfortiment de l'activitat comercial a zones turístiques per a l'any 2023


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

15/03/2023

La línia d'ajuts per l'Enfortiment de l'activitat comercial a zones turístiques, té com a objecte el desenvolupament de plans i projectes dirigits a la introducció de millores a les zones comercials turístiques, incloses actuacions en el marc d'aquesta inversió en noves tecnologies; l'aplicació de solucions tecnològiques per millorar-ne l'eficiència energètica; processos eficients des del punt de vista ecològic i reciclatge de residus; la formació del personal; una signatura digital integrada adaptada als visitants estrangers; i l'adaptació dels espais públics per millorar l'accessibilitat i la mobilitat.

(Aquí) l'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuts per a l'enfortiment de l'activitat comercial a zones turístiques.

El pressupost total per a aquesta línia d'ajudes ascendeix a 24.325.884 euros per a la convocatòria del 2023. 

La intensitat de l'ajuda serà d'un 80% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 euros.

El termini per a la presentació de projectes finalitza el 14 d'abril, inclòs.

Més informació de la Línia d'ajuts per a l'enfortiment de l'activitat comercial a zones turístiques:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20681212
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Fortalecimiento-ZonasTuristicas/Solicitudes/Paginas/Index.aspx
 
Si es requereix aclariment addicional, podeu adreçar-vos al següent correu: sgfomon.sscc@mincotur.es
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a l'extracte de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC