• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Línia d'ajuts de suport de l'activitat comercial a zones rurals per a l'any 2023
Línia d'ajuts de suport de l'activitat comercial a zones rurals per a l'any 2023


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

15/03/2023

La línia d'ajuts de Suport de l'activitat comercial a zones rurals, té com a objectiu és donar suport a la implementació, la modernització i el foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural a municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants.

(Aquí) l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts per al suport de l'activitat comercial a zones rurals.

El pressupost total per a aquesta línia d'ajudes ascendeix a 22.000.000 euros per a la convocatòria de 2023. 

La intensitat de l'ajuda serà d'un 100% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 500.000 euros.

El termini per a la presentació de projectes finalitza el 14 d'abril, inclòs.

Més informació de la línia d'ajuts per al suport de l'activitat comercial a zones rurals:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20681211
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles-zonas-rurales/Solicitudes/Paginas/Index.aspx
 
Si es requereix aclariment addicional, podeu adreçar-vos al següent correu: sgfomon.sscc@mincotur.es
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a l'extracte de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC