• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Línia d'ajuts de suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització o línia de 'Mercats Sostenibles' per a l'any 2023
Línia d'ajuts de suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització o línia de 'Mercats Sostenibles' per a l'any 2023


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

15/03/2023

La línia d'ajuts de Suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització o línia de 'Mercats Sostenibles', té com a finalitat finançar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial. 

(Aquí) l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

El pressupost total per a aquesta línia d'ajuts puja a 60.892.477 euros per a la convocatòria 2023. 

La intensitat de l'ajuda a concedir serà d'un 80% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 euros.

El termini per a la presentació de projectes finalitza el 14 d'abril, inclòs.

Més informació de la línia d'ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20681208
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/mercados-sostenibles/Solicitudes/Paginas/Index.aspx

Si es requereix aclariment addicional, podeu adreçar-vos al següent correu: sgfomon.sscc@mincotur.es
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a l'extracte de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC