• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Obertes les subvencions destinades als programes 'Conforcat a Mida': accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa
Obertes les subvencions destinades als programes 'Conforcat a Mida': accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

16/03/2023

La Resolució de 8 de març de 2023, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya publicada al DOGC de 14/03/2023, obre la convocatòria, per a l'any 2023, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU.

De les bases reguladores d'aquest programa de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa (Ordre EMT/166/2022, de 5 de juliol), en teniu més informació aquí.

Aquesta convocatòria és per a la concessió de subvencions destinades als programes "Conforcat a Mida" d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics. 

Les actuacions subvencionables són: 
- Els programes d'empreses per a la formació dels seus treballadors vinculats mitjançant una relació laboral i que permetin l'actualització de les seves competències professionals o l'adquisició d'altres de noves al marc sectorial i empresarial que es tracti. 
- Els programes d'agrupacions d'empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.

El pressupost màxim destinat a la concessió de les subvencions és de 21.820.871,49 euros.

La distribució de l'import segons tipus de programes presentat és la següent: 
- Sol·licituds presentades per un import de sol·licitud fins a 50.000 euros: 8.820.871,49 euros. 
- Sol·licituds presentades per un import de sol·licitud superior a 50.001 euros: 13.000.000,00 euros. 

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics a través de l'aplicació Conforcat (aquí). Així mateix, l'accés a la sol·licitud estarà disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (aquí) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (aquí). 

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria (publicada el 14 de març de 2023) i finalitza el 18 d'abril de 2023 a les 17:00 hores

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 14 de març 2023. 
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la resolució de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC