• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Modificació de la convocatòria per l'exercici 2023 concessions de subvenció per al finançament del 'Programa de primera experiència professional a les administracions públiques'
Modificació de la convocatòria per l'exercici 2023 concessions de subvenció per al finançament del 'Programa de primera experiència professional a les administracions públiques'


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Extracte de la Resolució de 25 d'abril de 2023)

09/05/2023

L'Extracte de la Resolució de 25 d'abril de 2023, del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball i Economia Social, modifica la Resolució de 14 de desembre de 2021 (aquí), per la qual s'aprova, pel procediment de tràmit anticipat, la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques, del Programa de primera experiència professional a les administracions públiques, ofert pel SEPE del qual es beneficiaran persones joves aturades l'etapa formativa de les quals s'hagi completat i acreditat pel que fa a coneixements, consisteix que aquestes persones adquireixin, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències al ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals.
 
Una actuació inclosa en la Inversió 1, Ocupació Jove, compresa en el Component 23 'Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu' del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (document adjunt).

Les sol·licituds de concessió de subvencions es dirigiran a la Direcció General del SEPE o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, segons l'àmbit de la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora del termini previst en la convocatòria donaran lloc a la inadmissió d'aquestes, segons les Bases reguladores Ordre TES/1152/2021, de 24 d'octubre (aquí més informació). 

Per a l'exercici 2023 el termini per a la presentació de sol·licituds s'estableix des del dia 24 de maig de 2023 fins al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Font: Govern d'Espanya.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la modificació de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC