• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients
Subvencions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució TER/1706/2023)

25/05/2023

La Resolució TER/1706/2023, de 16 de maig, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, publicada al DOGC de 22 de maig de 2023, té com objecte regular la concessió de les subvencions del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/1029/2023, de 27 de març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament d'aquest Programa (aquí més informació).

Les sol·licituds d'accés a les subvencions s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants (aquí). 

El termini de presentació de sol·licituds per a les actuacions seleccionades a l'annex 1 de la Resolució de selecció d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, dictada el 29 de desembre de 2022 per la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (aquí la podeu veure), s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza:

a) En el termini de 5 mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui propietari del sòl o titular d'un dret de superfície o concessió administrativa a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

b) En el termini de 6 mesos, en el supòsit que el promotor dels habitatges sigui titular d'un dret de superfície o concessió administrativa amb posterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Més informació jurídica al web.
 
Nota de premsa Gencat convocatòria (25  de maig 2025). 
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC