• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Convocatòria per a Connectar la Nova Bauhaus Europea
Convocatòria per a Connectar la Nova Bauhaus Europea


Urban Mobility

14/09/2023

Urban Mobility és una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) que des del gener de 2019 treballen per fomentar canvis positius en la manera de moure's per les ciutats per tal de fer-les llocs més habitables.

L'objectiu general d'aquesta convocatòria de propostes Connectar Nova Bauhaus Europea (NEB) és activar solucions i iniciatives generades per la ciutadania per resoldre els reptes als quals s'enfronten les ciutats europees, les zones periurbanes i rurals per facilitar l'intercanvi de coneixements entre les persones alhora que s'aborda la sostenibilitat, la qualitat de l'experiència i la inclusió.

Es tracta d'una convocatòria de propostes monobeneficiària oberta a persones jurídiques tant públiques, com privades establertes als estats membres de la Unió Europea (UE) i/o a tercers països associats a Horitzó Europa (HE). No es permeten consorcis.

Pel que fa a l'estratègia d'activació i implicació ciutadana, els projectes han de complir almenys un dels objectius de resultats esperats:

Resultat A: activar solucions i iniciatives generades pels ciutadans per avançar en la sostenibilitat, la bellesa i la inclusió d'acord amb les estratègies locals existents.
Resultat B: Recollir i prioritzar els reptes més urgents dels ciutadans i usuaris finals i habilitar-los per dissenyar conjuntament solucions ben fonamentades que s'ajustin a les necessitats d'una comunitat més àmplia.
Resultat C: Enfortir la col·laboració transdisciplinària, intergeneracional i intersectorial mitjançant la convocatòria de diversos grups d'interès mitjançant activitats de participació ciutadana d'acord amb la iniciativa NEB i les estratègies locals existents.

La taxa de finançament és del 80% fins a 15.000 euros per a cada projecte, deixant el 20% restant a ser cofinançat pel sol·licitant.

En total, 8 projectes seleccionats (idealment, un mínim d'1 proposta per EIT Community NEB Challenge) es poden implementar en 6 regions/ciutats ubicades als estats membres de la UE o als països associats a HE des de febrer de 2024 fins a novembre de 2024.

El termini de sol·licituds com a molt tard és fins al 29 de setembre de 2023 a les 17:00 hores (hora central europea) a través de la plataforma de presentació electrònica PLAZA (aquí). 
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Accés a tota la informació de la convocatòria
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC