• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Menú


Portal de Transparència

Benvinguts al Portal de la Transparència de la Federació de Municipis de Catalunya.


Aquest portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació així com garantir el dret d'accés a tota la informació relativa a les nostres activitats.


Implantem aquesta plataforma donant compliment a la normativa de transparència, però també amb la ferma voluntat que pugui esdevenir una eina útil per donar accés a la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de les nostres activitats.


La informació que proporcionem ha estat estructurada seguint les previsions normatives i al mateix temps de forma que permeti l’accés a totes aquelles dades que estiguin relacionades amb el funcionament i les activitats de la Federació. Per aquest motiu, el portal i la informació que conté s’aniran actualitzant periòdicament.

... anterior    següent ...
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC