• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Els serveis de la Federació de Municipis de Catalunya

Formació
La Federació de Municipis de Catalunya té una dilatada tradició formativa de més de trenta anys, iniciada l'any 1983. L'experiència acumulada durant aquests anys ha consolidat el desenvolupament de programes i accions en matèria de formació a l’abast dels governs locals. Això ha permès la construcció d’un espai útil per incrementar la capacitació dels treballadors públics i dels professionals vinculats a les administracions locals i contribueix a assolir l’objectiu de millorar el funcionament dels nostres governs locals i els serveis públics que presten als ciutadans i ciutadanes.

Banc de Bones Pràctiques
El Banc de Bones Pràctiques té com a finalitat identificar i difondre les experiències innovadores de govern i gestió municipals que els ajuntaments de Catalunya vénen desenvolupant en les seves polítiques locals. La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament, el manteniment i l’actualització del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya. El conveni va ser aprovat pel Comitè Executiu de l'FMC reunit el 17 de desembre de 2013.

Focus d'Innovació Local
És un servei que ofereix referències d'actualitat sobre govern local, amb aportacions intel·lectuals o experiències innovadores que complementen i reforcen d'altres serveis d'assistència i formació de l'entitat, com el Banc de Bones Pràctiques.

Butlletí digital
És la ‘newsletter’ setmanal de l’entitat, que recull de manera immediata, puntual i amb un disseny gràfic clar, agradable i pràctic totes aquelles notícies generades per les pròpies àrees de la casa, així com també les informacions d’interès per als governs locals generades per altres instàncies o entitats. Cada referència té enllaç a més informació publicada al web de l’FMC. En aquest butlletí també es recullen les disposicions jurídiques publicades durant la setmana en curs al BOE i al DOGC que fan referència a l’administració local. I finalment, hi ha una ressenya dels actes d’agenda programats tant per l’FMC com per altres entitats i que són d’importància per als electes i tècnics locals.

Revista FMC
És la revista bimensual que publica l’FMC. Recull la informació derivada de les activitats de l’entitat i opinions i notícies que poden ser d’interès per als governs locals, així com també reportatges, entrevistes i informes relacionats amb el municipalisme.

Fitxer d’Ajuntaments
Fitxer que recull tota la informació tècnica i política de cada ajuntament català. S’actualitza permanentment.

Codi de Règim Local
Recull actualitzat de tota la legislació estatal i autonòmica que afecta les entitats locals, amb concordances per facilitar la recerca d’informació. L’accés és restringit als adherits a la Federació de Municipis de Catalunya.

Acord comú
Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

Servei Info Europa
Espai web on trobaràs les últimes informacions en matèria de fons europeus, convocatòries obertes rellevants per a governs locals i recursos que et seran d'ajuda per participar a Europa.
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC