• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Què implica per als governs locals l'adopció de la nova agenda urbana mundial?
Què implica per als governs locals l'adopció de la nova agenda urbana mundial?


La Federació de Municipis de Catalunya ha dedicat la tercera sessió del cicle 'Europa, una mirada local', que s'ha portat a terme avui, a conèixer l'impacte que tindrà sobre els governs locals, i concretament sobre les ciutats, l'Habitat III i la nova agenda urbana mundial

26/01/2017

La Conferència de Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible, Hàbitat III, va concloure a Quito amb l'adopció de la Nova Agenda Urbana, que defineix paràmetres per al desenvolupament sostenible de les urbs i ajuda a replantejar la planificació, l' administració i les accions per al benestar dels seus ciutadans. Aquest document defineix un full de ruta per construir ciutats més pròsperes i inclusives. L'aprovació de la Nova Agenda Urbana planteja un canvi de paradigma en la urbanització per encarar millor els problemes de la sostenibilitat ambiental o la desigualtat urbana, entre d'altres.

La Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat el tercer taller del cicle 'Europa, una mirada local'. El taller ha estat conduït per Edgardo Bilsky, director del Research at United Cities and Local Governments (CGLU), que ha dividit la seva intervenció en dues parts: la primera per presentar i explicar què és la CGLU i les xarxes de ciutats, governs locals i regions; i la segona per parlar sobre Habitat III i la nova agenda urbana, els principals desafiaments i les futures accions.

En la seva intervenció ha destacat que les respostes produïdes per ciutats i territoris poden ser la bases per a la creació de solucions globals per a problemes globals: "Un enfocament territorial de desenvolupament pot ser una palanca clau per a una transició cap a un futur més sostenible que a les comunitats i institucions locals en la co-creació de les seves ciutat i territoris". "Més de 1.000 alcaldes i líders locals de tot el món, reunits a Quito el 16 d'octubre, van celebar l'adopció de la Nova Agenda Urgana, subscrita per 193 països".

I ha afegit, entre d'altres punts, que cal una economia més inclusiva: els governs locals són els catalitzadors dels models de desenvolupament alternatius i solidaris: "Les ciutats i els territoris poden convertir-se en laboratoris d'un futur diferent". Per acabar afirmant que "Aquestes agendes i, en particular, la nova agenda urbana no es podran aconseguir sense un canvi radical en les formes de finançament del desenvolupament local i, en particular, del desenvolupament urbà".

Amb aquest taller, la Federació de Municipis de Catalunya tanca el cicle 'Europa, una mirada local', que va iniciar el passat mes de desembre amb un primer taller que va tractar sobre la participació ciutadana, i que va continuar amb un segon taller a principis de gener, que va tractar sobre els beneficis de les ciutats intel·ligents sobre la ciutadania.

 

 


Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació del primer taller Europa una mirada local
Informació del segon taller Europa una mirada local


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC