• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
El sanejament en alta, a debat en la cloenda del curs sobre la gestió del servei públic de l'aigua
El sanejament en alta, a debat en la cloenda del curs sobre la gestió del servei públic de l'aigua


Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el CSITAL Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat un Curs sobre 'El servei públic del cicle de l'aigua' que avui celebra la seva última sessió a la seu de l'FMC, dedicada a tractament d'aigües potables, clavegueram, sanejament en alta i aigües residuals, entre d'altres qüestions

23/05/2017

La Federació de Municipis de Catalunya, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona, ha considerat adient organitzar aquest curs, amb l'objectiu d'obtenir una visió panoràmica i pluridisciplinària en relació a la prestació dels serveis del cicle local de l’aigua des d’una perspectiva social, econòmica, ambiental i democràtica i facilitar metodologies per a l’establiment del servei, el control de gestió i presa de decisions que permetin assegurar que l’Administració Pública, com a titular del servei, té en tot moment el govern del servei, sigui quina sigui la seva forma de gestió.

Amb aquest curs, iniciat el 25 abril i que va continuar els dies 2, 9 i 16 de maig també es pretenia oferir marcs de referència que permetin abordar la variabilitat de situacions lligades a la prestació dels serveis del cicle local de l’aigua i les relacions amb els gestors del servei.

Els principals destinataris són els responsables polítics i, especialment, membres dels equips tècnics i administratius de l’administració local –secretaris, interventors i responsables dels serveis públics locals – que tinguin entre les seves responsabilitats la formació d’expedients, la gestió, el control de la gestió de l’aigua i/o la presa de decisions per al bon govern del servei.

A la sessió que està tenint lloc avui es parlarà sobre el tractament d’aigües potables, criteris de qualitat de l’aigua, la Directiva d’aigua potable, els criteris sanitaris específics –qualitat sanitària, legionel·la-, el control de qualitat, els recursos hídrics alternatius: aigües regenerades i aigües de pluja, les fonts en el sistema urbà, i l'ús sostenible dels aqüífers i altres fonts d’abastament, a càrrec d'Anna Crispi, cap de secció del cicle de l’aigua del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

A continuació, Xavier Varela Alegre, director de Planificació i Innovació de Barcelona Cicle de l'Aigua SA (BCASA), tractarà sobre la planificació, gestió i explotació del clavegueram, les xarxes unitàries i separatives, el drenatge i laminació d’avingudes, el règim econòmic del servei, i les vinculacions amb els altres serveis del cicle de l’aigua.

Finalment, sobre el sanejament en alta, el tractament d’aigües residuals, el control d’abocaments industrials, els aspectes econòmics i competencials, i sobre la reforma del sanejament proposada per l’ACA, ens parlarà Francesc Canalias, director de SIGMA, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
Informació de les altres sessions
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC