• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Anàlisi de la participació, la transparència i el bon govern
Anàlisi de la participació, la transparència i el bon govern


La Federació de Municipis de Catalunya enceta avui una acció formativa per debatre noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant. El curs continuarà els dies 20 i 22 de novembre

13/11/2017

El punt de partida que explica la necessitat d’un canvi de model de les organitzacions i institucions públiques es troba precisament en els canvis en la societat. Una societat cada vegada més complexa, més diversa i més dinàmica. Trets de les societats actuals que poden agrupar-se sota el concepte de canvi i incertesa però que cada un d’ells per separat comporta unes implicacions específiques i rellevants en la gestió pública. Per apropar-se i interpretar aquesta "nova societat”, per debatre amb la ciutadania les polítiques i estratègies i per implementar les actuacions i els programes calen noves formes en les estructures administratives on els valors dominants seran la col·laboració, transparència i la confiança a través d’un diàleg constant.

El model de l’Administració deliberativa pretén incorporar aquests valors en la seva estratègia i actuació amb la xarxa com a rerefons per tal d’incorporar les diferents visions i interessos que conflueixen en l’espai públic. Paral·lelament, aquesta participació necessitarà el foment de la transparència com a revers de la mateixa moneda per fer creïble el model i per apropar sense filtres l’Administració a la ciutadania. El model d’Administració deliberativa té una traducció política basada en el Bon Govern. Un bon govern que parteix de la lògica de la governança (governance), on necessàriament l’Administració pública, tot i ser-ne el principal actor, haurà de desenvolupar l’acció en un nou context i partint de lògiques d’interrelació que superaran la lògica de l’eficiència i l’eficàcia com a únics principis rectors. Això ho farà a partir de tres paràmetres: transparència, col·laboració i participació.

Per trobar-li un sentit de lo públic caldrà treballar sobre el paper dels valors en l’administració local. Codi ètics, codis de conducta i sistemes d’integritat doten de sentit de lo públic en aquesta nova manera de fer.

En el decurs d'aquesta acció formativa, es tracta sobre el bon govern, l'Administració pública deliberativa, la col·laboració i confiança com a eines de gestió, la tansversalitat en la gestió pública local, la participació ciutadana, la normativa catalana i espanyola en matèria de transparència, les eines de transparència i comunicació amb la ciutadania, el dret d’accés a la informació pública, l'opendata, el retiment de comptes, l'ètica pública, el Codi de Conducta de l'FMC, i el codi ètic de la Generalitat de Catalunya. També s'analitzen casos pràctics: la modernització administrativa de l’Ajuntament de Mataró, els pressupostos participatius de l’Ajuntament de Gavà, i diversos casos d'innovació social.

Michael Donaldson, coordinador de Modernització i Estratègia Administrativa de l’Ajuntament de Gavà, impartirà aquest curs, amb la col·laboració d'Antoni Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró; Helena Cruz, investigadora del IGOP-UAB; Fidel Vázquez, director d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gavà; i Eduard Gil, col·laborador d’Iniciativa Opendata Barcelona i ex-director de sistemes d’informació de Sagessa.
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC