Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
SAUS, CAMALLERA I LLAMPAIES
Alcalde: Esteve Girones Hernández
L'Alt Empordà, Girona
Població: 872
Superfície: 11,63 km2
http://www.ajuntamentdesaus.com