Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
BELLVER DE CERDANYA
Alcaldessa: Laia Serra Domingo
La Cerdanya, Lleida
Població: 2.250
Superfície: 97,00 km2
http://www.bellver.org