Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
SANT JOAN LES FONTS
Alcaldessa: Maria Vidal i Jodar
La Garrotxa, Girona
Població: 3.086
Superfície: 31,93 km2
http://www.santjoanlesfonts.cat
Autor Foto: Oscar Rodbag - Turisme Garrotxa