Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
LES VALLS DE VALIRA
Alcalde: Ricard Mateu i Vidal
L'Alt Urgell, Lleida
Població: 792
Superfície: 170,93 km2
http://vallsvalira.ddl.net