• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Associació plural formada per municipis i d’altres ens locals de Catalunya constituïda per a la defensa i la promoció de l’autonomia local
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC


21/01/2022
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Conscienciar sobre les alternatives al cotxe
21/01/2022
Signada la Guia d’orientació als ens locals sobre l’aplicació del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals per a l’any 2022
20/01/2022
Reconeixement a l'Acció Local per la convivència i contra l'absentisme escolar

20/01/2022
L’FMC demana més suport per a les polítiques d’igualtat i feminismes als municipis
19/01/2022
Marquesines més tecnològiques, més segures i més accessibles per al Bus Metropolità
19/01/2022
Mecanisme de pagament a proveïdors de determinades entitats locals per atendre les seves obligacions pendents de pagament amb càrrec al Fons de Finançament d'Entitats Locals
21/01/2022
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Conscienciar sobre les alternatives al cotxe
21/01/2022
Signada la Guia d’orientació als ens locals sobre l’aplicació del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals per a l’any 2022
20/01/2022
Reconeixement a l'Acció Local per la convivència i contra l'absentisme escolar
20/01/2022
L’FMC demana més suport per a les polítiques d’igualtat i feminismes als municipis
19/01/2022
Marquesines més tecnològiques, més segures i més accessibles per al Bus Metropolità
19/01/2022
Mecanisme de pagament a proveïdors de determinades entitats locals per atendre les seves obligacions pendents de pagament amb càrrec al Fons de Finançament d'Entitats Locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
La informació d'interès i actualitat per als governs i les administracions locals
/ PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
Aquest portal té per objecte ampliar i reforçar la transparència de les activitats de la Federació
/ GOVERN LOCAL
Govern Local