Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
VALLBONA D'ANOIA
Alcaldessa: Meritxell Baqué López
L'Anoia, Barcelona
Població: 1.428
Superfície: 6,48 km2
http://www.vallbonadanoia.cat