Associació plural formada per municipis
i altres ens locals de Catalunya
constituïda per a la defensa i
la promoció de l’autonomia local

la federació
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Alcaldessa: Isabel García Ripoll
El Vallès Occidental, Barcelona
Població: 25.930
Superfície: 15,70 km2
http://www.staperpetua.cat