ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Incorporar la perspectiva social en la transició cap a les smart-cities

23/02/2024
ODS número 10: Reducció de les Desigualtats i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

No hi ha dubte dels importants beneficis que pot aportar l'aplicació de les noves tecnologies en els entorns urbans mitjançant eines d'smartcity (ja sigui en forma d’emobilitat, d’egovernança, d’eciutadania, d’eadministració, d’economia digital, etc.)

Però tampoc podem obviar els riscos que comporta aquesta transformació, sobretot lligats a qüestions de seguretat i a l’agreujament de les fractures digitals. Perills que convé tenir ben presents durant tot el procés de disseny i desplegament de les polítiques d’smartcity a fi i efecte de prevenir-los

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Ciutats més humanes i més segures: exemples de dissenys de carrers més segurs

19/02/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Millorar la seguretat dels carrers continua essent un repte pendent a moltes ciutats que desafavoreix l'ús de mitjans de desplaçament actius
Els exemples que es recullen en l’informe que us adjuntem demostren com, lluny del què s'acostuma a pressuposar, es poden aconseguir progressos en aquesta matèria de manera assequible i ràpida, amb projectes com els que us exposem a continuació

ODS – FOCUS D’INNOVACIÓ LOCAL: Requalificar la mà d'obra des del món local per aprofitar les oportunitats de la 3a revolució industrial

14/02/2024
ODS número 8: Treball digne i Creixement econòmic i ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

Per aprofitar les oportunitats econòmiques i laborals que ofereix la transició digital i ecològica és condició necessària disposar de mà d'obra suficient i adequadament formada. Un fet que, a dia d'avui i en moltes ciutats, està lluny de ser una realitat com ho demostra el fet que moltes de les ofertes de feina d'aquests sectors queden vacants

ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL: Bones pràctiques en matèria de comunicació pública i lluita contra la desinformació

12/02/2024
ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

La pandèmia, la crisi climàtica o els efectes de la guerra d’Ucraïna han demostrat fins a quin punt és important una bona gestió de la comunicació per part dels governs, d'una banda per garantir que els ciutadans i les ciutadanes estiguin ben informats i de l'altra per lluitar contra la manipulació de l’opinió pública amb notícies falses