COMITÈ EXECUTIU

És l’òrgan de direcció ordinària de l’entitat que decideix les seves prioritats i la seva actitud davant de les qüestions que afectin els ajuntaments. Està constituït pel president i un nombre variable de vicepresidents i vocals. Correspon al Comitè Executiu preparar i executar els acords del Consell Nacional, executar els acords de l'Assemblea, administrar el patrimoni, dirigir la realització d'estudis, orientar les publicacions, mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions, dirigir els serveis i la gestió pressupostària, instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa, elaborar el pressupost i els comptes anuals i quantes altres li atribueixin els Estatuts. 

La Presidència 
El president i els vicepresidents són elegits per l'Assemblea General d'entre els membres del Comitè Executiu. El president de l'FMC ho és també del Consell Nacional i les seves funcions són representar legalment la Federació, convocar, presidir i aixecar les sessions del Comitè Executiu i del Consell Nacional i dirigir les seves deliberacions, podent decidir amb vot de qualitat en cas d'empat, convocar l'Assemblea General, proposar el Pla d'activitats de la Federació al Consell Nacional, ordenar els pagaments vàlidament, executar els acords del Comitè Executiu i formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi la Federació en defensa dels interessos generals de les col·lectivitats locals. També exerceix les altres funcions que li atribueixen els estatuts. 

La Secretaria General 
El secretari general és designat pel Comitè Executiu per tal d'assegurar el funcionament dels serveis de la Federació i facilitar la vida associativa i actua sota la dependència del president i del Comitè Executiu. Exerceix també les funcions de Secretaria del Consell Nacional. Les seves funcions són dirigir els serveis tècnics i administratius de la Federació, convocar, per encàrrec del president respectiu, les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials, preparar l'ordre del dia i la documentació de les reunions del Comitè Executiu i de Consell Nacional aixecar les actes, custodiar i posar al dia el registre i l'arxiu general de la Federació, exercir de cap del personal dels serveis de la Federació i portar el control de la tresoreria i la comptabilitat.

President

Eduard Rivas - Alcalde d

Eduard Rivas

Alcalde d'Esparreguera

Vicepresidents/es

Lorena González - Alcaldessa de Balaguer

Lorena González

Alcaldessa de Balaguer
Rosa Huguet - Alcaldessa de Canyelles

Rosa Huguet

Alcaldessa de Canyelles
Xavier Fonollosa - Alcalde de Martorell

Xavier Fonollosa

Alcalde de Martorell
David Bote - Alcalde de Mataró

David Bote

Alcalde de Mataró
Marc Solsona - Alcalde de Mollerussa

Marc Solsona

Alcalde de Mollerussa
Lluís Mijoler - Alcalde del Prat de Llobregat

Lluís Mijoler

Alcalde del Prat de Llobregat
Alba Pijuan - Alcaldessa de Tàrrega

Alba Pijuan

Alcaldessa de Tàrrega
Marçal Ortuño - Alcalde de Torelló

Marçal Ortuño

Alcalde de Torelló

Vocals

Rosalia Pegueroles - Alcaldessa d

Rosalia Pegueroles

Alcaldessa d'Aldover
Lluís Guinó - Alcalde de Besalú

Lluís Guinó

Alcalde de Besalú
Xavier Guitart - Alcalde de Camprodon

Xavier Guitart

Alcalde de Camprodon
Carles Luz - Alcalde de Gandesa

Carles Luz

Alcalde de Gandesa
Ignasi Simón - Alcalde de Lliçà d

Ignasi Simón

Alcalde de Lliçà d'Amunt
Melcior Claramunt - Alcalde de Miralcamp

Melcior Claramunt

Alcalde de Miralcamp
Núria Carreras - Alcaldessa de Monistrol de Montserrat

Núria Carreras

Alcaldessa de Monistrol de Montserrat
Marta Verdejo - Alcaldessa d

Marta Verdejo

Alcaldessa d'Olivella
Imma Ferret - Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos

Imma Ferret

Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos
Montse Rueda - Alcaldessa de Sentmenat

Montse Rueda

Alcaldessa de Sentmenat
Albert Coberó - Alcalde de Súria

Albert Coberó

Alcalde de Súria
Concepció Cañadell - Alcaldessa de Térmens

Concepció Cañadell

Alcaldessa de Térmens
Josep López - Alcalde d

Josep López

Alcalde d'Ullà
Núria Ventura - Alcaldessa d

Núria Ventura

Alcaldessa d'Ulldecona
Antoni Masana - Alcalde de Vacarisses

Antoni Masana

Alcalde de Vacarisses
Joana Cobo - Alcaldessa de Vilajuïga

Joana Cobo

Alcaldessa de Vilajuïga
Noemí Trucharte - Alcaldessa de Vilanova del Camí

Noemí Trucharte

Alcaldessa de Vilanova del Camí
Josep Bigorra - Alcalde de Vilaplana

Josep Bigorra

Alcalde de Vilaplana

Secretària General

Susanna Mérida -

Susanna Mérida

Secretària General Adjunta - Secretari General Adjunt

Carolina Telechea -

Carolina Telechea

Joan Carles Garcia -

Joan Carles Garcia